Nikko June 2023 06/16-18/2023

Toshugo Grand Shrine
Toshugo Grand Shrine
Toshugo Grand Shrine
Toshugo Grand Shrine
Toshugo Grand Shrine
Toshugo Grand Shrine
Toshugo Grand Shrine
Toshugo Grand Shrine
Toshugo Grand Shrine
Toshugo Grand Shrine - the inner shrine
Toshugo Grand Shrine - the inner shrineToshugo Grand Shrine
Toshugo Grand Shrine - the inner shrine
Toshugo Grand Shrine
Toshugo Grand Shrine
Toshugo Grand Shrine
Toshugo Grand Shrine
Toshugo Grand Shrine
Toshugo Grand Shrine
Bridge in Nikko
Lake Chūzenji & Mount Nantai